Patchning

I prototypfasen händer det ibland att man hittar fel på sin konstruktion. Att då konstruera om och ta fram nya mönsterkort för att sedan upptäcka "nästa" fel blir då väldigt kostsamt.

För att hålla kostnaderna nere så löser man detta genom att patcha befintliga prototyper genom till exempel tråddragningar och komponentbyten. Allt för att kunna verifiera den elektriska funktionen så mycket som möjligt innan nästa CAD.

På bilden nedan ser ni ett exempel på en avancerad patchning där vi staplat minnen på varandra och gjort en hel del tråddragningar.


Ett exempel på ett avancerat patch arbete.