Prototyper

Finesse Vi kan snabbt och effektivt hjälpa våra kunder med att ta fram prototyper. Tack vare vår långa erfarenhet inom branschen så kan vi även bistå våra kunder med produktionstekniska tjänster som:

  • Producerbarhetsgranskning
  • Processtekniska lösningar
  • Nya byggsätt
  • Kundunika lösningar

Det kan spara mycket tid, bekymmer och pengar genom att låta oss på Digmata så tidigt som möjligt i ett projekt granska en prototyp ur ett producerbarhets perspektiv. Vi kan komma med förslag på lösningar som ger slutprodukten både bättre kvalitet och ekonomi.